RESPON - projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych

Zadzwoń

RESPON - projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych

al. Rejtana 10

Realizacje

Poniżej pragniemy przedstawić skrócony opis naszych usług, gdzie w skład ich wchodzą zarówno prace związane z przygotowaniem, koordynacją zadania inwestycyjnego, prace projektowe, jak również prace budowlane.

RESPON - projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych

Przygotowanie inwestycji

Określamy zakres rzeczowy, szanse i zagrożenia związane z realizacją dostępnych rozwiązań. Na tym etapie jesteśmy w stanie określić gdzie, w jakiej technologii, na kiedy i na jakich warunkach rzeczowo – finansowych można zrealizować przedsięwzięcie. Jeśli inwestycja ma być realizowana w trybie “zaprojektuj i wybuduj” określamy wszystkie etapy jakie będą występowały w trakcie inwestycji przedkładając harmonogram terminowy.

RESPON - projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych

Oferta / zamówienie

Składamy do Klienta kompletną ofertę zgodą z wytycznymi zapytania ofertowego. Uwzględniamy również rozwiązania alternatywne aby oferta była optymalna przy wyborze poszczególnych wariantów. Warto podkreślić, że cenimy komunikację bezpośrednią - zatem jeżeli oferta wymaga korekty lub dodatkowych uzgodnień preferujemy spotkania robocze, które umożliwiają wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie inwestycji.

RESPON - projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych

Dokumentacja projektowa

Etap projektowania jest kluczowy w zakresie potencjalnej budowy. W związku z tym do tego etapu przykładamy szczególną uwagę aby przebieg prac mógł zostać zrealizowany w terminie jak również dobrane zostały rozwiązania techniczne zapewniające zaplanowaną inwestycję.

RESPON - projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych

Prace budowlane

Proces budowy jest przez nas stale monitorowany oraz kontrolowany. Założeniem jest dostarczenie usługi nie tylko w terminie umownym ale również usługi, która charakteryzuje się wysoką jakością. Prace budowlane realizowane są zgodnie z wszelkimi normami oraz przepisami prawa budowlanego.

RESPON - projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych

Odbiory i pomiary

Po zakończeniu prac dostarczymy komplet dokumentacji powykonawczej, pomiarów oraz obiorów.